OCHRONA ŚRODOWISKA dokumentacje - raporty
logo
 
 
środa, 22-01-2020
Start arrow Ewidencje środowiskowe
Menu główne
Start
O firmie
Profil działalności
Oferta
EkoSerwis
Ewidencje środowiskowe
Opłaty środowiskowe
Roczne raporty o emisjach
Referencje
Kwalifikacje
Kontakt
Linki
Ewidencje środowiskowe

Obowiązujące aktualnie przepisy z zakresu ochrony środowiska nakładają na polskich przedsiębiorców obowiązek samodzielnego ewidencjonowania i przygotowania informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz naliczania opłat w tym zakresie i wnoszenia ich na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Istotną cechą tych przepisów jest również nadanie powyższym opłatom rangi podatków, a urzędom marszałkowskim - uprawnień organów podatkowych.

Oznacza to konieczność prowadzenia i przechowywania przez okres 5 lat odpowiedniej dokumentacji.

Pojawił się więc problem poprawnego przygotowania odpowiednich dokumentów i właściwego naliczania opłat !

Wychodząc naprzeciw omawianym obowiązkom oraz mając na uwadze trudności, jakie może sprawiać właściwa interpretacja przepisów - oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie przygotowania pełnej informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z naliczaniem wymaganych opłat w obowiązujących okresach bilansowych.

Zaletą proponowanego rozwiązania jest zwolnienie Państwa całkowicie z konieczności samodzielnego prowadzenia ewidencji oraz śledzenia na bieżąco zmian w obowiązujących przepisach prawnych i ponoszenia wysokich kosztów szkoleń specjalistycznych i oprogramowania jak również kosztów zatrudniania dodatkowej, wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

W razie konieczności oferujemy Państwu uzupełnienie braków w ewidencji za lata ubiegłe i wykonanie odpowiedniej dokumentacji dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, jak również wykonania niezbędnej dokumentacji dla instalacji podlegających obowiązkowi zgłoszenia ich eksploatacji odpowiedniemu organowi ochrony środowiska.

Usługi powyższe mogą być realizowane w ramach stałej obsługi, kalkulowanej w zależności od okresu, na jaki zawierana jest umowa, rodzaju i wielkości zakładu oraz liczby źródeł emisji i rodzajów emitowanych zanieczyszczeń.

Umowa może być zawierana lub przedłużana na dowolny okres bilansowy.