OCHRONA ŚRODOWISKA dokumentacje - raporty
logo
 
 
sobota, 18-05-2024
Start arrow EkoSerwis
Menu główne
Start
O firmie
Profil działalności
Oferta
EkoSerwis
Ewidencje środowiskowe
Opłaty środowiskowe
Roczne raporty o emisjach
Referencje
Kwalifikacje
Kontakt
Linki
EkoSerwis
 • Inwentaryzacja aktualnego stanu ochrony środowiska w zakładzie lub instytucji
 • Przygotowanie wykazu niezbędnych prac i badań
 • Opracowanie niezbędnych dokumentacji wymaganych do uzyskania pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
 • Zgłoszenie w organach ochrony środowiska eksploatacji instalacji nie wymagających pozwolenia (wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji)
 • Pomoc merytoryczna i prawna w uzyskaniu wymaganych decyzji i pozwoleń w zakresie ochrony środowiska
 • Możliwość reprezentowania zakładu jako strony przed organami administracji państwowej, inspektoratami ochrony środowiska i innymi organami włączonymi w postępowanie administracyjne
 • Nadzór bieżący nad sprawami ochrony środowiska w zakładzie oraz informacja techniczno-prawna w tym zakresie
 • Koordynacja działań w zakresie wykonania niezbędnych prac projektowych, badań i ekspertyz ekologicznych
 • Ewidencja środowiskowa, obejmująca przygotowanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska wraz z naliczaniem wymaganych opłat środowiskowych oraz wypełnianiem odpowiednich formularzy, w formie gotowej do przedłożenia organom ochrony środowiska
 • Opracowanie analiz efektu ekologicznego przedsięwzięcia wymaganych np. w przypadku konieczności rozbudowy lub modernizacji instalacji i ubiegania się o uzyskanie dotacji z unijnych funduszy pomocowych 
 • Inne prace z zakresu ochrony środowiska, których potrzeba wykonania może wyniknąć w trakcie trwania umowy (np. prace  wynikające z realizacji zarządzeń pokontrolnych WIOŚ, konieczności modernizacji instalacji lub rozbudowy zakładu, zmiany profilu produkcji itp.)