OCHRONA ŚRODOWISKA dokumentacje - raporty
logo
 
 
środa, 22-01-2020
Start arrow Roczne raporty o emisjach
Menu główne
Start
O firmie
Profil działalności
Oferta
EkoSerwis
Ewidencje środowiskowe
Opłaty środowiskowe
Roczne raporty o emisjach
Referencje
Kwalifikacje
Kontakt
Linki
Roczne raporty o emisjach

Nowy obowiązek sprawozdawczy:

W roku 2010 powołano do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (w skrócie KOBiZE), który wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenia bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

W ramach funkcjonowania powyższego systemu, przedsiębiorcy mają aktualnie obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy - rocznego raportu KOBiZE w zakresie emisji, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje powyższa emisja. 

Raport taki powinien być przekazany do Krajowej bazy w terminie do końca lutego, po zakończeniu danego roku bilansowego.

Oferta:

W ramach naszej oferty proponujemy Państwu: 

  • przygotowanie, w Państwa imieniu wymaganego przepisami raportu KOBiZE, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz informacje o prowadzonej działalności, na skutek której występuje powyższa emisja
  • pomoc merytoryczno-prawną w procesie rejestracji do Krajowej bazie danych o emisjach oraz w przygotowaniu danych wyjściowych wymaganych do sporządzenia raportu rocznego
  • pomoc w przekazaniu gotowego i wypełnionego formularza raportu, zgodnie z obowiązującą procedurą do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami