OCHRONA ŚRODOWISKA dokumentacje - raporty
logo
 
 
sobota, 18-05-2024
Start arrow Oferta
Menu główne
Start
O firmie
Profil działalności
Oferta
EkoSerwis
Ewidencje środowiskowe
Opłaty środowiskowe
Roczne raporty o emisjach
Referencje
Kwalifikacje
Kontakt
Linki
Oferta
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko i karty informacyjne przedsięwzięcia wymagane do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Dokumentacje wymagane do uzyskania pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii (powietrze, hałas, ścieki i odpady)
 • Opiniowanie i doradztwo w zakresie ochrony środowiska w ramach stałej lub okresowej umowy 
 • Pozwolenia zintegrowane (pełna dokumentacja) 
 • Dokumentacje wymagane dla instalacji podlegających obowiązkowi zgłoszenia ich eksploatacji organowi ochrony środowiska
 • Prowadzenie ewidencji zanieczyszczeń i usługowe naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji i wykazów informacji dla organów ochrony środowiska
 • Prowadzenie ewidencji i przygotowanie raportów rocznych do Krajowej Bazy Emisji (KOBIZE)
 • Przeglądy ekologiczne instalacji i obiektów
 • Prace projektowe, badania i ekspertyzy w zakresie ochrony powietrza, hałasu, ochrony wód i gospodarki odpadami
 • Inwentaryzacje stanu środowiska w zakładach 
 • Analizy oddziaływania na środowisko obiektów i instalacji wynikającego z emisji zanieczyszczeń do powietrza lub emisji hałasu wraz z interpretacją graficzną 
 • Programy ochrony środowiska, programy gospodarki odpadami i inne opracowania analityczne w tym zakresie  
 • Przygotowanie dokumentacji branżowych i analiz efektu ekologicznego w zakresie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszy Europejskich
 • Inne opracowania specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska