OCHRONA ŚRODOWISKA dokumentacje - raporty
logo
 
 
środa, 22-01-2020
Start arrow Opłaty środowiskowe
Menu główne
Start
O firmie
Profil działalności
Oferta
EkoSerwis
Ewidencje środowiskowe
Opłaty środowiskowe
Roczne raporty o emisjach
Referencje
Kwalifikacje
Kontakt
Linki
Opłaty środowiskowe

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie przygotowania dokumentacji wymaganej do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, obejmującej, między innymi:

 • ilości i rodzajów gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
 • ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej
 • ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi 
 • wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne 
 • rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów  

Obowiązkowi przekazywania powyższych informacji podlegają:

 • przedsiębiorcy
 • osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
 • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami oraz 
  osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami i korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia

Informacje powyższe powinny być przesyłane do odpowiednich Urzędów Marszałkowskich w terminie do końca marca, po zakończeniu danego roku bilansowego.